Samværsregler

Med dette sæt regler for samvær håber vi at kunne hilse medlemmer og forældre velkomne til en tryg og aktiv forening.
 
I vores forening er der plads til alle børn, unge og voksne i et socialt samvær, hvor alle kan være med – både øvede og ikke øvede.
 
I vores forening skal vi have det sjovt, og være sammen på en ordentlig måde.
 
Det kan vi opnå ved bl.a. følgende interne retningslinjer, som vi henstiller til at alle foreningens medlemmer og øvrige brugere sætter sig ind i / overholder:

Samtaleformer

 • Vi taler pænt til hinanden
 • Ingen sjofle tilråb
 • Ingen kommentarer omhinandens udseende og påklædning
 • Kun positive tilråb fra sidelinjen
 • Tal til andre, som du selv vil tales til af andre
 • Klap på skulderen og rosende ord gør alle glade

Alkohol

I samvær med børn drikkes ikke alkohol under aktiviteter eller i forbindelse med rejser. Berusede fremmødte bortvises.
 
Ved fester og andet socialt samvær udskænkes kun alkohol til personer over 18 år. Berusede fremmødte bortvises.
 
Gentagen beruselse hos medlemmer kan om nødvendigt tages op i foreningens ledelse - og som udgangspunkt kun af bestyrelsen.
Ledelsen kan udpege en kontaktperson til disse og lignende henvendelser som indgangsport til hele eller dele af bestyrelsen.
 
Ovenstående punkter omkring alkohol skal ses som Østerby Sportsforenings overordnede retningslinjer vedr. alkohol i foreningen.

Doping

Vi tillader ikke doping jvf. Lov om Fremme af Dopingfri Idræt – af d. 22/12 2004 - trådt i kraft d. 1/1 2005.
Vi forholder os positive overfor kontrolforanstaltninger i denne forbindelse.
 
Misbrug medfører udelukkelse fra foreningens aktiviteter.
 
Ovenstående punkter omkring doping skal ses som Østerby Sportsforenings overordnede retningslinjer vedr. doping i foreningen.
 
Der er ikke udarbejdet mere specifikke retningslinjer, idet det vurderes, at risikoen for at der kan opstå en dopingsag i Østerby Sportsforenings regi ikke er særlig stor.
 
Østerby Sportsforening henholder sig i øvrigt til de af DGI opstillede retningslinjer for doping.

Pædofili

 • Ingen personlig ene-træning
 • Mindst to ledsagere ved rejser
 • Ved overnatninger skal ledsagere være af begge køn, hvis børnene er det
 • Voksne bader ikke sammen med børn
 • Privat transport med andres børn skal ske med omtanke
 • Trænere/ledere skal have kendskab til regler om aldersgrænser for lovligt samvær
Vore trænere og ledere arbejder frivilligt, og kan kun gøre dette med positiv og aktiv opbakning fra forældre og børn.
 
Bestyrelsen i Østerby Sportsforening har ansvaret for at trænere/ledere har kendskab til lovgivningen vedr. doping og pædofoli, samt kendskab til dette interne regelsæt.
 
Trænere og ledere skal have kendskab til - og acceptere - dette interne regelsæt for at være træner/leder i vores forening.

Børneattester

Foreningen indhenter børneattester fra både nuværende og kommende trænere og ledere. Disse attester behandles med fortrolighed.

Kontaktpersoner

Dennis Pedersen, tlf. 2078 3800
Svend Larsen, tlf. 2175 6767
 
I tilfælde af dårlig trivsel hos enkelte eller grupper af medlemmer eller ved kendskab til brud på ovenstående regler, da henvend jer venligst til ovenstående kontaktperson/er.
 
Med venlig hilsen og i håb om et godt og velfungerende foreningsliv og gensidig åbenhed.
 
Maj 2005