Generalforsamling 2008

Lørdag d. 28/2 2009 afholdte vi generalforsamling i Østerby Hallen. Der mødte ca. 30 deltagere op, som godkendte beretning og regnskab for 2008.
 
Generalforsamlingen valgte Jan A. Nielsen, Jens Sørensen og Vivian "Pusser" Pedersen som nye medlemmer af bestyrelsen. Janni Pedersen blev genvalgt for en ny periode.
 
I festudvalget opnåede Bernhard Nielsen og Bjarne Christensen genvalg. Meta Poulsen blev valgt som suppleant.
 
Dagen sluttede med suppe hvor godt 15 deltagere blev og havde et par hyggelige timer sammen.