Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling d. 27/2 2010 kl. 15.00 i Østerby Hallens cafeteria.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskabets fremlæggelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 7. Valg af 2 medlemmer til festudvalg.
 8. Valg af 2 medlemmer til DSI Østerby Sportshals bestyrelse.
 9. Valg af 2 revisorer og suppleant.
 10. Valg af 2 fanebærere.
 11. Valg af årets Østerbyer.
 12. Eventuelt.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 19/2 2010.